0978.562.111

ĐC: Số 864 Nguyễn Trãi - P. Khắc Niệm - TP Bắc Ninh | Mở Cửa 8h - 21h

Màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng BTE gold 21,5 Inch

Mua ngay

Chi tiết
- 21%

Giá bán: 5.800.000

Giá cũ: 7.400.000

Màn hình cảm ứng VinaKTV 22 Inch

Mua ngay

Chi tiết
- 8%

Giá bán: 5.700.000

Giá cũ: 6.200.000

Màn hình cảm ứng VinaKTV 19 Inch

Mua ngay

Chi tiết
- 30%

Giá bán: 4.800.000

Giá cũ: 6.900.000

Màn hình cảm ứng VietKTV 22 Inch

Mua ngay

Chi tiết
- 7%

Giá bán: 6.400.000

Giá cũ: 6.900.000

Màn hình cảm ứng Việt KTV 21 Inch

Mua ngay

Chi tiết
- 5%

Giá bán: 5.500.000

Giá cũ: 5.800.000

Màn hình liền đầu BTE S9650 ổ cứng 4T

Mua ngay

Chi tiết
- 5%

Giá bán: 10.890.000

Giá cũ: 11.500.000

Màn hình cảm ứng BTE 21,5 Inch

Mua ngay

Chi tiết

Giá bán: 5.700.000

Đầu Việt KTV HD Plus 4T và Màn cảm ứng Việt KTV 22 inch

Mua ngay

Chi tiết
- 15%

Giá bán: 15.900.000

Giá cũ: 18.800.000

Đầu Việt KTV HD Plus 3T và Màn cảm ứng Việt KTV 21 inch

Mua ngay

Chi tiết
- 15%

Giá bán: 14.200.000

Giá cũ: 16.800.000

Đầu Việt KTV HD Plus 3T và Màn cảm ứng Việt KTV 22 inch

Mua ngay

Chi tiết
- 15%

Giá bán: 15.100.000

Giá cũ: 17.800.000

Đầu Việt KTV HD Plus 4T và Màn cảm ứng Việt KTV 21 inch

Mua ngay

Chi tiết
- 15%

Giá bán: 15.100.000

Giá cũ: 17.800.000

Đầu Việt KTV HD Pro 3T và Màn cảm ứng Việt KTV 22 inch

Mua ngay

Chi tiết
- 13%

Giá bán: 13.700.000

Giá cũ: 15.800.000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS http://zland.vn

097.8562.111